HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MỘT SỐ CHỨC NĂNG KHÁC TRÊN APP NHA KHOA

1. Thông tin các gói thuê bao

 • Bước 1: Vào màn hính chính và lựa chọn thông tin thuê bao
 • Bước 2: Lựa chọn các loại thuê bao
 • Bước 3: Thuê bao dùng thử
 • Bước 4: Thuê bao theo tháng
 • Bước 5: Thuê bao theo năm

2. Khách hàng mua gói thuê bao

 • Bước 1: Người dùng lựa chọn MUA NGAY để mua gói thuê bao
 • Bước 2: Lựa chọn MUA NGAY hoặc chờ hết gói thuê bao cũ
 • Bước 3: Chọn hình thức thanh toán
 • Bước 4: Thông tin thanh toán
 • Bước 5: Hình ảnh chứng minh phần thanh toán
 • Bước 6: Yêu cầu đang chờ được duyệt từ Milicos Clinic

Trên đây là tất cả các thao tác hướng dẫn người dùng một số chức năng khác trên app Milicos Clinic. Tuy nhiên, nếu các bạn vẫn còn thắc mắc về các bước sử dụng một số chức năng khác trên app Milicos Clinic, có thể liên hệ trực tiếp với bộ phận CSKH của Milicos thông qua hotline: 1900 3181 để được giải đáp tận tình.

Learn More

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁCH TIẾP ĐÓN KHÁCH HÀNG TRÊN APP NHA KHOA

 • Bước 1: Lễ tân vào lịch hẹn của khách hàng
 • Bước 2: Lễ tân xác nhận trạng thái lịch hẹn của khách hàng
 • Bước 3: Sau khi lịch hẹn được xác nhận, thông báo về lịch hẹn của khách hàng sẽ được bắn về tài khoản của bác sĩ và y tá phụ trách khách hàng đó
 • Bước 4: Y tá (hoặc lễ tân) sẽ cập nhật trạng thái bác sĩ (đang bận hoặc đã sẵn sàng)

Trên đây là tất cả các thao tác hướng dẫn người dùng cách tiếp đón khách hàng trên app Milicos Clinic. Tuy nhiên, nếu các bạn vẫn còn thắc mắc về các bước tiếp đón khách hàng trên app Milicos Clinic, có thể liên hệ trực tiếp với bộ phận CSKH của Milicos thông qua hotline: 1900 3181 để được giải đáp tận tình.

Learn More

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁCH THỐNG KÊ TRÊN APP NHA KHOA

1. Thống kê

 • Bước 1: Mở màn hình chính và lựa chọn “Xem thống kê”
 • Bước 2: Lựa chọn loại thống kê có trên Milicos Clinic

2. Thống kê khách hàng

 • Bước 1: Lựa chọn thống kê khách hàng
 • Bước 2: Chọn phòng khám và chọn thời gian muốn thống kê
 • Bước 3: Chọn ngày và các so sánh liên quan
 • Bước 4: Biểu đồ so sánh và danh sách TOP
 • Bước 5: Thống kê và so sánh theo tuần
 • Bước 6: Thống kê và so sánh theo tháng
 • Bước 7: Thống kê và so sánh theo quý
 • Bước 8: Thống kê và so sánh theo năm

3. Thống kê phòng khám

 • Bước 1: Lựa chọn thống kê phòng khám
 • Bước 2: Chọn phòng khám và chọn thời gian muốn thống kê
 • Bước 3: Chọn ngày và các loại so sánh liên quan
 • Bước 4: Biểu đồ so sánh và danh sách xếp hạng
 • Bước 5: Thống kê và so sánh theo tuần

 • Bước 6: Thống kê và so sánh theo tháng
 • Bước 7: Thống kê và so sánh theo quý
 • Bước 8: Thống kê và so sánh theo năm

4. Thống kê dịch vụ

 • Bước 1: Lựa chọn thống kê dịch vụ
 • Bước 2: Chọn phòng khám và chọn thời gian muốn thống kê
 • Bước 3: Doanh thu theo từng dịch vụ
 • Bước 4: TOP 5 doanh thu và so sánh theo ngày
 • Bước 5: Thống kê và so sánh theo tuần
 • Bước 6: Thống kê và so sánh theo tháng
 • Bước 7: Thống kê và so sánh theo quý
 • Bước 8: Thống kê và so sánh theo năm

5. Xếp hạng đánh giá nhân viên

 • Bước 1: Lựa chọn xếp hạng đánh giá nhân viên
 • Bước 2: Chọn phòng khám và chọn thời gian muốn thống kê
 • Bước 3: Thống kê và so sánh theo ngày
 • Bước 4: Thống kê và so sánh theo tuần
 • Bước 5: Thống kê và so sánh theo tháng
 • Bước 6: Thống kê và so sánh theo quý
 • Bước 7: Thống kê và so sánh theo năm

Trên đây là tất cả các thao tác hướng dẫn người dùng cách thống kê trên app Milicos Clinic. Tuy nhiên, nếu các bạn vẫn còn thắc mắc về các bước thống kê trên app Milicos Clinic, có thể liên hệ trực tiếp với bộ phận CSKH của Milicos thông qua hotline: 1900 3181 để được giải đáp tận tình.

Learn More

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁCH THÔNG BÁO LỊCH HẸN TRÊN APP NHA KHOA

1. Thông báo lịch hẹn trước 24 giờ

 • Bước 1: Hệ thống sẽ bắn thông báo lịch hẹn trước 24 giờ vào tài khoản người dùng
 • Bước 2: Xác nhận trạng thái khách hàng
 • Bước 3: Chọn hủy lịch nếu khách hàng không đến hoặc muốn hủy lịch hẹn

2. Thông báo lịch hẹn trước 30 phút giờ mở cửa phòng khám

 • Hệ thống sẽ bắn thông báo lịch hẹn trước 30 phút giờ mở cửa phòng khám vào tài khoản người dùng.

Trên đây là tất cả các thao tác hướng dẫn người dùng cách thông báo lịch hẹn trên app Milicos Clinic. Tuy nhiên, nếu các bạn vẫn còn thắc mắc về các bước đăng ký tài khoản trên app Milicos Clinic, có thể liên hệ trực tiếp với bộ phận CSKH của Milicos thông qua hotline: 1900 3181 để được giải đáp tận tình.

Learn More

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁCH PHÂN QUYỀN NGƯỜI DÙNG APP NHA KHOA

Khi sử dụng Milicos Clinic, các bạn có thể cài đặt phân quyền, duyệt tài khoản cho các tài khoản nhân viên của mình. Để thực hiện các chức năng này, các bạn có thể làm theo hướng dẫn sau:

1. Duyệt tài khoản người dùng

 • Bước 1: Mở màn hình chính và lựa chọn duyệt tài khoản nhân viên đăng ký
 • Bước 2: Lựa chọn đồng ý hoặc từ chối nhân viên đăng ký
 • Bước 3: Xác nhận từ chối nhân viên đăng ký (nếu có)
 • Bước 4: Lựa chọn phòng khám cơ sở cho tài khoản nhân viên đã được duyệt
 • Bước 5: Tích vào phòng khám cơ sở muốn chọn
 • Bước 6: Chọn chức danh cho tài khoản nhân viên đã duyệt

2. Cài đặt phân quyền

 • Bước 1: Cài đặt phân quyền cho tài khoản nhân viên
 • Bước 2: Mở hoặc tắt các quyền cho tài khoản nhân viên

3. Cài đặt chức danh nhân viên

 • Bước 1: Mở màn hình chính và chọn “Cài đặt chức danh nhân viên”
 • Bước 2: Danh sách chức danh nhân viên, người dùng có thể lựa chọn chức danh mặc định hoặc thêm mới chức danh nếu cần
 • Bước 3: Cài đặt phân quyền mặc định cho từng chức danh

Trên đây là tất cả các thao tác hướng dẫn người dùng cách phân quyền app Milicos Clinic. Tuy nhiên, nếu các bạn vẫn còn thắc mắc về các bước đăng ký tài khoản trên app Milicos Clinic, có thể liên hệ trực tiếp với bộ phận CSKH của Milicos thông qua hotline: 1900 3181 để được giải đáp tận tình.

Learn More

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁCH PHÂN HẠNG KHÁCH HÀNG TRÊN APP NHA KHOA

1. Cài đặt phân hạng khách hàng

 • Bước 1: Mở màn hình chính và lựa chọn “Cài đặt phân hạng khách hàng”
 • Bước 2: Thêm, sửa, xóa phân hạng khách hàng
 • Bước 3: Cài đặt thông tin cho hạng khách hàng
 • Bước 4: Xem danh sách khách hàng thuộc phân hạng đó

2. Cài đặt thông báo và thông báo đổ về app Khách hàng

 • Bước 1: Mở màn hình chính và lựa chọn “Cài đặt thông báo”
 • Bước 2: Thêm, sửa, xóa thông báo
 • Bước 3: Điền nội dung thông báo
 • Bước 4: Chọn phân hạng khách hàng muốn gửi thông báo
 • Bước 5: Thông báo đổ về tài khoản khách hàng

Trên đây là tất cả các thao tác hướng dẫn người dùng cách phân hạng khách hàng trên app Milicos Clinic. Tuy nhiên, nếu các bạn vẫn còn thắc mắc về các bước phân hạng khách hàng trên app Milicos Clinic, có thể liên hệ trực tiếp với bộ phận CSKH của Milicos thông qua hotline: 1900 3181 để được giải đáp tận tình.

Learn More

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁCH ĐIỀU TRỊ VÀ LÀM THỦ TỤC THANH TOÁN NHANH CHO APP NHA KHOA

1. Đơn thuốc và kế hoạch điều trị tiếp theo (nếu có)

 • Bước 1: Bác sĩ kê đơn thuốc cho khách hàng
 • Bước 2: Chọn loại thuốc cần sử dụng
 • Bước 3: Lựa chọn số lượng và liều lượng thuốc
 • Bước 4: Đơn thuốc (còn hoặc hết) sau khi được bác sĩ kê
 • Bước 5: Bác sĩ ghi chú cho khách hàng và tạo kế hoạch điều trị tiếp theo (nếu có)
 • Bước 6: Chọn thời gian cần khám lại và ghi chú

2. Cài đặt thuốc

 • Bước 1: Vào màn hình chính và chọn “Cài đặt thuốc và vật tư cho phòng khám”
 • Bước 2: Nhập tên và giá thuốc
 • Bước 3: Thêm, sửa, xóa danh sách thuốc

3. Bác sĩ chọn khuyến mại cho khách hàng

 • Bước 1: Bác sĩ lựa chọn khuyến mãi của mình hoặc của phòng khám (hoặc cả hai)
 • Bước 2: Xem khuyến mãi hiện có của phòng khám
 • Bước 3: Các dịch vụ được áp dụng khuyến mãi tại phòng khám 
 • Bước 4: Bác sĩ lựa chọn giảm giá theo % hoặc theo số tiền cụ thể

4. Xác nhận thanh toán và đánh giá nhân viên

 • Bước 1: Lễ tân xem đơn thuốc đã được bác sĩ kê
 • Bước 2: Xác nhận hóa đơn thanh toán
 • Bước 3: Xác nhận thanh toán
 • Bước 4: Nhập số tiền khách hàng thanh toán
 • Bước 5: Lựa chọn đánh giá nhân viên
 • Bước 6: Đánh giá từng nhân viên

5. Upload thẻ bảo hành

 • Bước 1: Thông tin thẻ bảo hành
 • Bước 2: Lựa chọn upload thẻ bảo hành
 • Bước 3: Tải ảnh và thời gian bảo hành
 • Bước 4: Cập nhật thẻ bảo hành
 • Bước 5: Thẻ bảo hành sau khi upload hoàn thiện

Trên đây là tất cả các thao tác hướng dẫn người dùng cách điều trị và làm thủ tục thanh toán nhanh cho app Milicos Clinic. Tuy nhiên, nếu các bạn vẫn còn thắc mắc về các bước điều trị và làm thủ tục thanh toán nhanh trên app Milicos Clinic, có thể liên hệ trực tiếp với bộ phận CSKH của Milicos thông qua hotline: 1900 3181 để được giải đáp tận tình.

Learn More

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁCH ĐẶT LỊCH HẸN TRÊN APP NHA KHOA

Đặt lịch hẹn là một trong những chức năng tiêu biểu nhất của app Milicos Clinic. Để tiến hành đặt lịch hẹn cho khách hàng, các bạn có thể thực hiện như sau:

1. Hồ sơ khách hàng

 • Bước 1: Mở màn hình chính, chọn “Tạo lịch hẹn”
 • Bước 2: Chọn hồ sơ khách hàng có sẵn hoặc tạo mới hồ sơ khách hàng
 • Bước 3: Nhập thông tin và tìm kiếm hồ sơ có sẵn
 • Bước 4: Chọn tạo hồ sơ khách hàng mới (nếu cần)
 • Bước 5: Ghi chú đặc điểm khách hàng
 • Bước 6: Tích chọn hồ sơ khách hàng và tiến hành đặt lịch hẹn

2. Lựa chọn phòng khám, thời gian khám và bác sĩ điều trị

 • Bước 1: Chọn phòng khám khách hàng muốn qua điều trị
 • Bước 2: Chọn thời gian khách hàng muốn qua điều trị
 • Bước 3: Chọn bác sĩ và y tá khách hàng muốn điều trị
 • Bước 4: Lịch hẹn của khách hàng sau khi được tạo thành công

3. Lựa chọn dịch vụ

 • Chọn dịch vụ khách hàng muốn làm và ghi chú những điểm cần chú ý

4. Lịch sử đặt lịch hẹn

 • Xem lịch sử đặt lịch hẹn của khách hàng

5. Admin cài đặt dịch vụ

 • Bước 1: Mở màn hình chính và lựa chọn “Cài đặt dịch vụ”
 • Bước 2: Lựa chọn thêm dịch vụ 
 • Bước 3: Tạo tên nhóm dịch vụ 
 • Bước 4: Thêm, sửa, xóa dịch vụ
 • Bước 5: Điền thông tin dịch vụ và ấn lưu để hoàn thành

6. Admin cài đặt tài khoản cho các phòng khám cơ sở

 • Bước 1: Mở màn hình chính và lựa chọn “Cài đặt phòng khám”
 • Bước 2: Lựa chọn thêm, sửa hoặc tạm ngừng hoạt động phòng khám
 • Bước 3: Điền thông tin phòng khám
 • Bước 4: Tạo lịch làm việc theo ngày cho phòng khám
 • Bước 5: Sửa khung giờ làm việc của phòng khám theo chế độ on-off
 • Bước 6: Cài đặt giờ làm việc

Trên đây là tất cả các thao tác hướng dẫn cách đặt lịch hẹn trên app Milicos Clinic. Tuy nhiên, nếu các bạn vẫn còn thắc mắc về các bước đăng ký tài khoản trên app Milicos Clinic, có thể liên hệ trực tiếp với bộ phận CSKH của Milicos thông qua hotline: 1900 3181 để được giải đáp tận tình.

Learn More

HƯỚNG DẪN CÁCH LẤY LẠI MẬT KHẨU TRÊN APP NHA KHOA

Để lấy lại mật khẩu tài khoản Milicos Clinic qua SMS, các bạn có thể thực hiện các bước sau:

 • Bước 1: Ấn vào nút “Quên mật khẩu”
 • Bước 2: Nhập số điện thoại cần lấy lại mật khẩu
 • Bước 3: Nhập mã OTP được gửi về điện thoại
 • Bước 4: Nhập mật khẩu mới

Trên đây là tất cả các thao tác hướng dẫn người dùng cách lấy lại mật khẩu app Milicos Clinic. Tuy nhiên, nếu các bạn vẫn còn thắc mắc về các bước đăng ký tài khoản trên app Milicos Clinic, có thể liên hệ trực tiếp với bộ phận CSKH của Milicos thông qua hotline: 1900 3181 để được giải đáp tận tình.

Learn More

HƯỚNG DẪN CÁCH ĐỔI MẬT KHẨU VÀ SỐ ĐIỆN THOẠI NGƯỜI DÙNG TRÊN APP NHA KHOA

App Milicos Clinic cho phép người dùng chủ động thay đổi mật khẩu và số điện thoại đăng ký app ngay trên tài khoản app của mình. 

Để đổi mật khẩu tài khoản, các bạn làm theo các bước hướng dẫn như sau:

 • Bước 1: Mở màn hình chính và nhấn “Đổi mật khẩu”
 •  Bước 2: Lấy mã xác nhận được gửi về điện thoại
 •  Bước 3: Nhập mã OTP được gửi về điện thoại
 • Bước 4: Nhập mật khẩu cũ và mật khẩu mới

Để thay đổi số điện thoại đã đăng ký trên app Milicos Clinic, các bạn có thể thực hiện các bước theo hướng dẫn như sau:

 • Bước 1: Ấn vào màn hình đại diện cá nhân
 •  Bước 2: Chọn trường “số điện thoại”và tích V để thay đổi
 • Bước 3: Nhập số điện thoại mới muốn thay đổi và ấn lưu để hoàn thành

Trên đây là tất cả các thao tác hướng dẫn người dùng cách đổi mật khẩu vào số điện thoại trên app Milicos Clinic. Tuy nhiên, nếu các bạn vẫn còn thắc mắc về các bước đăng ký tài khoản trên app Milicos Clinic, có thể liên hệ trực tiếp với bộ phận CSKH của Milicos thông qua hotline: 1900 3181 để được giải đáp tận tình.

Learn More