Phần Mềm Quản Lý, Bán Hàng Dành Riêng Cho Phòng Khám/Spa:
MILICOS CLINIC
Ưu Đãi Cho 500 Khách Hàng Đầu Tiên
Chiết khấu 40% cho phiên bản FULL với đầy đủ tính năng và tài trợ 50% học phí tham gia các khoá huấn luyện thực chiến về Marketing và quản lý, điều hành Phòng khám/Spa chuyên nghiệp.
BẢNG GIÁ CHO 1 CƠ SỞ
VNĐ
FREE

1 tháng

Dùng Thử
 1. Đặt Lịch Hẹn.
 2. Quản Lý Lịch Hẹn: Khách Hàng & Bác Sĩ.
 3. Kê Đơn Thuốc & Vật Tư.
 4. Bác Sĩ Dặn Dò & Kế Hoạch Tái Khám.
 5. Thanh Toán.
 6. Thống Kê & Quản Lý Dữ Liệu: Doanh Thu, Khách Hàng, Dịch Vụ: Số Liệu Real Time.
 7. Chăm Sóc Khách Hàng: Sinh Nhật, Lễ Tết, Khuyến Mại.
 8. Quản Lý Hồ Sơ & Lịch Sử Điều Trị Của Bệnh Nhân (Bệnh Án Điện Tử).
VNĐ
6 triệu

1 năm

Basic
 1. Đặt Lịch Hẹn.
 2. Quản Lý Lịch Hẹn: Khách Hàng & Bác Sĩ.
 3. Kê Đơn Thuốc & Vật Tư.
 4. Bác Sĩ Dặn Dò & Kế Hoạch Tái Khám.
 5. Thanh Toán.
 6. Thống Kê & Quản Lý Dữ Liệu: Doanh Thu, Khách Hàng, Dịch Vụ: Số Liệu Real Time.
 7. Chăm Sóc Khách Hàng: Sinh Nhật, Lễ Tết, Khuyến Mại.
 8. Quản Lý Hồ Sơ & Lịch Sử Điều Trị Của Bệnh Nhân (Bệnh Án Điện Tử).
VNĐ
12 triệu

1 năm

Full
 1. Đặt Lịch Hẹn.
 2. Quản Lý Lịch Hẹn: Khách Hàng & Bác Sĩ.
 3. Quản Lý Toàn Bộ Quá Trình Điều Trị *.
 4. Kê Đơn Thuốc & Vật Tư.
 5. Bác Sĩ Dặn Dò & Kế Hoạch Tái Khám.
 6. Thanh Toán.
 7. Thống Kê & Quản Lý Dữ Liệu: Doanh Thu, Khách Hàng, Dịch Vụ: Số Liệu Real Time.
 8. Quản Lý Chi Phí *.
 9. Quản Lý Công Nợ *.
 10.  Xếp Hạng Khách Hàng: Tích Điểm Điện Tử – e Loyalty *.
 11.  Chăm Sóc Khách Hàng: Sinh Nhật, Lễ Tết, Khuyến Mại.
 12.  Được Cộng Tác Viên Giới Thiệu Khách Hàng *.
 13.  Quản Lý Hồ Sơ & Lịch Sử Điều Trị Của Bệnh Nhân (Bệnh Án Điện Tử).
 14.  Thẻ Bảo Hành Điện Tử *.
 15.  Được PR Thương Hiệu Miễn Phí & Thu Hút Khách Hàng Trên Toàn Quốc *.

BẢNG GIÁ CHO CHUỖI PHÒNG KHÁM/SPA
VNĐ
FREE

1 Tháng

Dùng Thử
 1. Đặt Lịch Hẹn.
 2. Quản Lý Lịch Hẹn: Khách Hàng & Bác Sĩ.
 3. Kê Đơn Thuốc & Vật Tư.
 4. Bác Sĩ Dặn Dò & Kế Hoạch Tái Khám.
 5. Thanh Toán.
 6. Thống Kê & Quản Lý Dữ Liệu: Doanh Thu, Khách Hàng, Dịch Vụ: Số Liệu Real Time.
 7. Chăm Sóc Khách Hàng: Sinh Nhật, Lễ Tết, Khuyến Mại.
 8. Quản Lý Hồ Sơ & Lịch Sử Điều Trị Của Bệnh Nhân (Bệnh Án Điện Tử).
VNĐ
5,4 triệu

1 năm

Basic
 1. Đặt Lịch Hẹn.
 2. Quản Lý Lịch Hẹn: Khách Hàng & Bác Sĩ.
 3. Kê Đơn Thuốc & Vật Tư.
 4. Bác Sĩ Dặn Dò & Kế Hoạch Tái Khám.
 5. Thanh Toán.
 6. Thống Kê & Quản Lý Dữ Liệu: Doanh Thu, Khách Hàng, Dịch Vụ: Số Liệu Real Time.
 7. Chăm Sóc Khách Hàng: Sinh Nhật, Lễ Tết, Khuyến Mại.
 8. Quản Lý Hồ Sơ & Lịch Sử Điều Trị Của Bệnh Nhân (Bệnh Án Điện Tử).
VNĐ
10,2 triệu

1 năm

Full
 1. Đặt Lịch Hẹn.
 2. Quản Lý Lịch Hẹn: Khách Hàng & Bác Sĩ.
 3. Quản Lý Toàn Bộ Quá Trình Điều Trị *.
 4. Kê Đơn Thuốc & Vật Tư.
 5. Bác Sĩ Dặn Dò & Kế Hoạch Tái Khám.
 6. Thanh Toán.
 7. Thống Kê & Quản Lý Dữ Liệu: Doanh Thu, Khách Hàng, Dịch Vụ: Số Liệu Real Time.
 8. Quản Lý Chi Phí *.
 9. Quản Lý Công Nợ *.
 10.  Xếp Hạng Khách Hàng: Tích Điểm Điện Tử – e Loyalty *.
 11.  Chăm Sóc Khách Hàng: Sinh Nhật, Lễ Tết, Khuyến Mại.
 12.  Được Cộng Tác Viên Giới Thiệu Khách Hàng *.
 13.  Quản Lý Hồ Sơ & Lịch Sử Điều Trị Của Bệnh Nhân (Bệnh Án Điện Tử).
 14.  Thẻ Bảo Hành Điện Tử *.
 15.  Được PR Thương Hiệu Miễn Phí & Thu Hút Khách Hàng Trên Toàn Quốc *.