Cái khó của quản lý thuốc mà không phải ai cũng hiểu