CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Công ty Milicos Việt Nam (sau đây gọi là “Milicos”), đơn vị chủ quản website milicos.vn và các phần mềm, ứng dụng thuộc “hệ sinh thái” Milicos (sau đây gọi chung là “App Milicos”) tôn trọng những thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi hiểu rằng bạn cần biết chúng tôi quản lý những thông tin cá nhân tập hợp được từ App Milicos như thế nào. Hãy đọc và tìm hiểu về những quy định bảo mật thông tin sau đây.

Việc bạn truy cập, đăng ký, sử dụng App Milicos có nghĩa rằng bạn đồng ý và chấp nhận ràng buộc bởi các điều khoản của bản quy định bảo mật của chúng tôi.

Thông Tin Cá Nhân

App Milicos chỉ yêu cầu các thông tin cá nhân của bạn như: Họ tên, số điện thoại, email và một số thông tin khác khi bạn muốn tương tác với một số nội dung trên App Milicos. Các thông tin cá nhân này sử dụng để App Milicos nhận diện và liên hệ với bạn khi cần.

Lịch Sử Tìm Kiếm

Milicos sẽ lưu trữ lịch sử tìm kiếm của bạn trong App Milicos, mục đích của việc lưu trữ này là để chúng tôi có thể đưa ra kết quả tìm kiếm lần sau của bạn chính xác hơn, phù hợp với nhu cầu của bạn. Và tăng trải nghiêm người dùng cũng như cung cấp thông tin hữu ích cho việc phát triển các phiên bản tiếp theo: tốt hơn cho App Milicos. 

Cách Thức Sử Dụng Thông Tin

Thông thường, chúng tôi sử dụng các thông tin bạn cung cấp chỉ để liên hệ, hồi đáp những câu hỏi hay thực hiện các yêu cầu của bạn.

Thông tin cá nhân của bạn sẽ không bị chia sẻ với bất kỳ bên thứ ba nào khi chưa có sự đồng ý của bạn. Trừ phi chúng tôi nhận được yêu cầu hợp tác từ các cơ quan hành chính, nhà nước của Việt Nam. 

Dữ liệu khách hàng của App Milicos có thể được chuyển nhượng cho người kế thừa hay người được chỉ định để quản lý công ty khi công ty bị sát nhập, bị mua lại hoặc phá sản.

Bảo Đảm An Toàn Đối Với Các Thông Tin Thu Thập Được

Chúng tôi chỉ tập hợp lại các thông tin cá nhân trong phạm vi phù hợp và cần thiết cho mục đích phục vụ và nghiên cứu đúng đắn của chúng tôi. Và chúng tôi duy trì các biện pháp thích hợp nhằm bảo đảm tính an toàn, nguyên vẹn, độ chính xác và tính bảo mật cho những thông tin mà bạn đã cung cấp. Ngoài ra, chúng tôi cũng có những biện pháp thích hợp để đảm bảo rằng bên thứ ba cũng sử dụng các biện pháp bảo đảm an toàn cho các thông tin mà chúng tôi cung cấp cho họ nếu có.

Cookies

Cookies là những file nhỏ được Download để ghi chép các hoạt động trong một Website.

Chúng tôi sử dụng cookies để ghi chép các hoạt động của nguời sử dụng hay mục đích của người sử dụng không muốn xem cùng nội dung quảng cáo được lặp đi lặp lại nhiều lần. Ngoài ra, chúng tôi cũng sử dụng cookies để đáp ứng các yêu cầu của người sử dụng và các mục đích khác.

Liên Kết Các Website Khác

Nếu bạn nhấn đường liên kết sang Website (hoặc ứng dụng) thứ ba, bao gồm cả trang quảng cáo, bạn sẽ rời App Milicos và sẽ đến trang Web (hoặc ứng dụng) bạn đã chọn. Chúng tôi không thể kiểm soát các hoạt động của bên thứ ba và không chịu trách nhiệm về sự an toàn hay bất kể những nội dung gì có trong Website (hoặc ứng dụng) đó.

Sửa Đổi Và Xoá Thông Tin Tài Khoản

Bạn có thể sửa đổi, cập nhật thông tin tài khoản của bạn bất cứ lúc nào. Cho dù, bạn tự xoá các thông tin đó đi nhưng chúng tôi có thể phục hồi những thông tin đó từ cơ sở dữ liệu của chúng tôi để giải quyết các tranh chấp, thi hành bản thoả thuận người sử dụng, hay vì các yêu cầu kỹ thuật, pháp lý liên quan đến sự an toàn và những hoạt động của các trang website, phần mềm và ứng dụng thành viên của chúng tôi.

Điều Khoản Thay Đổi

Chúng tôi có quyền thay đổi nội dung của các điều khoản này. Xin thường xuyên xác nhận để biết về các điều khoản thay đổi trong bản quy định bảo mật của chúng tôi.

Trong trường hợp bạn từ chối các điều khoản thay đổi có trong App Milicos, xin liên hệ chúng tôi theo địa chỉ email cskh@milicos.vn. Khi bạn tiếp tục sử dụng App Milicos, có nghĩa là bạn đồng ý và chấp nhận bị ràng buộc với các thay đổi trong bản quy định bảo mật trực tuyến này.

Trân trọng,

 

Đội ngũ Phát triển,

Milicos Vietnam