Dự án nha khoa quốc dân kết nối khách hàng và phòng khám nha khoa

Dự án phần mềm quản lý phòng khám nha khoa tiên phong chuyển đổi số toàn diện ngành nha khoa trở thành dự án nha khoa quốc dân. (more…)

Learn More

Milicos chuyển đố số toàn diện ngành nha khoa

Milicos chuyển đổi số toàn diện ngành nha khoa

Milicos số hóa triệt để, tiên phong chuyển đối số toàn diện ngành nha khoa. Milicos là sản thương mại điện tử nha khoa đầu tiên và duy nhất. (more…)

Learn More

Chuyển đổi số ngành nha khoa

Chuyển đổi số ngành nha khoa

Chuyển đổi số ngành nha khoa là quá trình ứng dụng số hóa ngành nha khoa tăng chất lượng khám, chữa, chẩn đoán, phục hình, tái tạo, kinh doanh nha khoa. (more…)

Learn More