Công nghệ phần mềm quản lý nha khoa Milicos

Phần mềm quản lý nha khoa Milicos sử dụng công nghệ Web App cho phiên bản dùng trên máy tính Destop, Laptop và công nghệ Mobile App cho phiên bản cài đặt trên điện thoại di động hay máy tính bảng. (more…)

Learn More

Phần mềm quản lý bán hàng là gì

Phần mềm – ứng dụng quản lý bán hàng là gì ?

Phần mềm quản lý bán hàng là ứng dụng quản lý chi tiết giao dịch bán hàng, hàng hóa, thu chi, danh bạ khách hàng cùng hệ thống các công cụ quản lý. (more…)

Learn More